دستورالعمل کفپوش عایق برق

دستورالعمل کفپوش عایق برق یا طریقه استفاده

کفپوش عایق برق  عاری از هر گونه فیلر رسانای دوده بوده و در رنگهای مختلف قرمز، آبی، سبز، نارنجی، مشکی ، طوسی و زرد قابل ارائه میباشد.ازآنجائیکه فیلر کربن بلک مقاومت الکتریکی را به شدت کاهش داده و باعث نوسان میزان رساناییدرنقاط مختلفکامپاند میشود ،اصلاحفرمولاسیونوجایگزین کردن اینفیلربا افزودنیهایخاصنموده است. بدینصورت محصول بدست آمده علاوه بر داشتن ویژگیغیر قابل مشتعل شدن، (خاصیت خودخاموش شوندگی) ، از نظر هدایت جریان الکتریسیته نیز به خواص عایقی بسیار بالایی دست یافته است بطوریکه میانگین ولتاژ شکستاین محصول  به65 هزارولت میرسد.جهت نصب کفپوش برق  در مکان های خاص مانند منطقه های گاز و پترو شیمی  بهتر است از چسب های غیر قابل اشتعال استفاده گردد (چسب با پایه آب)که البته چسبندگی خیلی ضعیفتری نسبت به  چسب های نفتی دارد .  در بقیه موارد سطح مورد نظر و پشت کفپوش مورد نظر را به چسب آغشته نمائید و کفپوش عایق برق  راپس از 5 الی 10 دقیقه روی سطح مورد نظر قرار دهید و در متراژ های کوچک کفپوش عایق برق را بدوناستفاده چسب و فقط زیر پای اپراتور قرار گیرد .

 جهت دانلود دستورالعمل کفپوش عایق برق کلیک کنید 

برچسب ها , , , , , , , , , , , ,