خرید کفپوش عایق برق

خرید کفپوش عایق برق برای ایمنی برق و جلوگیری از شوک الکتریکی استفاده می شود. این کفپوش برای هر دو ولتاژ AC و DC موثر است. کفپوش عایق برق تهران سوئیچ یا خاصیت ضد اسید برای هر پانل ولتاژ MV و LV ​​با ولتاژ سیستم از 400 ولت تا 66 kV AC و DC موجود است. این عایق ها می توانند منافع ایمنی و همچنین مزایای ارگونومی را داشته باشند.

اهمیت خرید کفپوش عایق برق

 

کفپوش عایق برق با توجه به استاندارد استاندارد 15652-06 بر اساس رتبه بندی ولتاژ به سه کلاس تقسیم می شوند. این سه طبقه از لحاظ ضخامت ، درجه ولتاژ، ولتاژ تخفیف و ولتاژ شکست آن متفاوت است.

کفپوش عایق برق تهران سوئیچ
خرید کفپوش عایق برق
کفپوش عایق برق تهران سوئیچ
برچسب ها , , , , , , ,