ترانس جریان حلقوی

CT حلقوی

تهران سوئیچ فروشنده انواع CT در رنج های مختلف

 ترانسفورماتور جریان حلقوی در طیف وسیعی از بار و کلاس دقت برای هر نسبت ترانسفورماتور (تا 6000 آمپر) ساخته شده است. در نتیجه طراح را قادر به انتخاب یک ترانس جریان حلقوی مناسب برای اندازه گیری، حفاظت و هسته ای برنامه های کاربردی تعادل می باشد.

برای رله ثانویه MK2200L نسبت های معمول ترانس جریان حلقوی 50/5 و 100/5 می باشد .

خصوصیات CT :

1- حجم کم
2- وزن کم
3- راندمان بالا
4- نویز و صدای کم
5- میدان های پراکنده کم
ترانس جریان حلقوی
ترانس جریان حلقوی
برچسب ها , , , , , , ,