ترانس-ولتاژ-مگ-الکتریک

ترانس ولتاژ مگ الکتریک

ترانس ولتاژ مگ الکتریک ترانس ولتاژ مگ الکتریک ترانسفورماتور خاصی است که اولیه‌ای با ولتاژ زیاد و ثانویه‌ای با ولتاژ کم دارد. توان نامی این …

۱۲
مرداد