رله حفاظتی پرایمری ، رله حفاظتی ثانویه

رله حفاظتی اصولا به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی و یا کمیت فیزیکی مشخص تحریک می شود و موجب به کار افتادن دستگاه ویا دستگاه های الکتریکی دیگری می شود. دستگاهی که

برای حفاظت دستگاههای برقی به کار برده می شود رله حفاظتی نامیده می شود و از نظر اتصال به شبکه به دو نوع پرایمری و ثانویه تقسیم می شود.

رله اولیه یا پریمر :

در این مدل  سیم پیچی تحریک شونده مستقیما در مدار قرار دارد یعنی بدون ترانس جریان یا ولتاژ در مدار قرار می گیرد .

معایب مدل پرایمری و یا  اولیه :

۱- حجم بزرگ ( از نظر عایق بندی )

۲- حساسیت کمتر

۳- عدم دسترسی در حین کار (نمی توان دست زد )

۴- محدودیت جریان و ولتاژ ( در ولتاژ و جریان زیاد نمی توان بکار برد )

مزایای مدل پرایمری و یا اولیه :

۱- ارزانتر

۲- امکان تشخیص سریعتر اشکال در سیستم حفاظت

رله ثانویه یا زکوندر :

در این مدل که سیم پیچ تحریک کننده آن از سیم پیچ ثانویه ترانس جریان یا ولتاژ شبکه ای که باید حفاظت شود

نیرو می گیرد رله ثانویه نامیده می شود.

معایب مدل ثانویه عبارتند از :

۱- گرانتر ۲- خرابی بیشتر

مزایای مدل ثانویه عبارتند از :

۱- حجم کوچکتر ۲- حساسیت بیشتر

رله  ثانویه حافظ

رله ثانویه حافظ که جایگزین رله ثانویه MK2200L  شده است در دو مدل HAFEZ121  و  HAFEZ131 عرضه میشود . رله حافظ کاملا ساخت ایران بوده و دارای تائیدیه از توانیر می باشد همچنین جایگزین مناسبی برای رله ثانویه MK2200L  است .

رله ثانویه حافظ بصورت مونتاژ شده در تابلو هم می تواند باشد .

 

هدف از حفاظت :

برای جلوگیری از صدمه بیشتر قسمت آسیب دیده و جلوگیری از صدمه دیدن قسمت های سالم

مشخصات سیستم حفاظت :

۱- سرعت عملکرد ۲- قابلیت انتخاب ۳- حساسیت ۴- پایداری ۵- هزینه

۱- سرعت عملکرد رله : فاصله زمانی بین وقوع اتصال و عملکرد رله کم باشد.

۲- قابلیت انتخاب : فقط قسمت آسیب دیده ازمدار خارج می شود.

۳- حساسیت : بین حداکثر مقدار مجازو حداقل مقدار غیر مجاز تفاوت گذاشته شود .

۴- پایداری : جلوگیری از عملکرد رله در شرایط گذرا .

۵- هزینه : رله ای که در هر قسمت از سیستم قرار می دهند بایستی هزینه را در نظر داشته باشند.

 

رله ثانویه حافظ 121 MK2200 رله                       HF125h

 

 

       رله ثانویه Hafez121                      رله ثانویه MK2200L                                 رله اولیه یا پرایمریWip-41                           رله اولیه یا پرایمری همیان فن  

برچسب ها MK2200L, تابلو رله ثانویه MK2200L, دانلود کاتالوگ رله ثانویه, رله, رله BBC, رله MK2200, رله MK2200L, رله WIP, رله پرایمری, رله پرایمری همیانفن, رله ثانویه, رله ثانویه Mk2200L, رله ثانویه حافظ, رله ثانویه حافظ 121, رله ثانویه حافظ 131, رله ثانویه حصا, رله میکرو, رله همیانفن, فروش رله, فروش رله پرایمری, فروش رله همیانفن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.