منشور اخلاقی تهران سوئیچ

تهران سوئیچ کفپوش عایق برق را به عنوان يکی از تخصصی ترین محصولات خود وارد میکند انواع کفپوش عایق برق ( کفپوش عایق برق 400 ولت | کفپوش عایق برق 1000 ولت | کفپوش عایق برق 20 کیلوولت | کفپوش عایق برق 36 کیلولت | کفپوش عایق برق 65 کیلولت) و لوازم و تجهيزات برق فشارقوی تأسيس گرديده،  و در قالب يك شرکت خصوصی با نام کلید قدرت پارس موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسماني مي‌باشد .

تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي‌ اجتناب‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، تهران سوئیچ  خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد .

 1. حترام به قوانين و ضوابط سازماني و رعايت آنها.
 2. صداقت در كردار، گفتار، رفتار.
 3. حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران.
 4. مشاركت فعال در پيشبرد امور شركت، تعهد به فعاليت‌هاي گروهي و ياري‌رساني به ديگران.
 5. وفاداري و احساس مسئوليت نسبت به مشتریان .
 6. داشتن وجدان كاري و بكاربردن تمام سعي و توان خود براي انجام وظائف محوله.
 7. مقابله با شايعه سازي و پرهيز از تهمت، غيبت، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد ميان مشتریان را تضعيف نمايد.
 8. رعايت نزاكت و ادب در برخوردهاي اجتماعي و منع حركت‌هايي كه موجب هتك حرمت ديگران شود.
 9. رعايت نظم، انضباط و آراستگي.
 10. رعايت مقررات ايمني و بهداشتي به منظور حفظ سلامت خود و ديگران.
 11. عدم تبعيض (نژادي، قومي، خويشاوندي، مذهبي، جنسي).
 12. پرهيز از اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف، وجه نقد و يا تسهيلات از طرف‌هاي تجاري شركت.
 13. برقراري توازن و اعتدال بين كار و زندگي خانوادگي.
 14. عدم استفاده شخصي غيرمجاز از دارائيهاي شركت.
 15. اعتماد و احترام متقابل ميان افراد.
 16. ممنوعيت استفاده از دخانيات در محل كار و عدم مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي.
 17. رعايت دستورات و راهنمائي‌هاي مقامات ارشد.
 18. حفظ حريم شخصي و آزادي ديگران.
 19. ممنوع بودن داد و ستدهاي شخصي در محل كار.
 20. تلاش در جهت كسب رضايت مراجعين و مشتريان شغلي خود.
برچسب ها کفپوش عایق برق 1000 ولت, کفپوش عایق برق 400 ولت