آموزش چیز عجیبی است
می‌تواند انسان درون ما را زنده کند
و میتواند انسان درون ما را زنده به گور کند
بسته به اینکه ما
آموزش را شیوه ای برای یادگرفتن و نگاه کردن به دنیا بدانیم
یا یک سیستم رسمی حرفه ای که قرار است آموخته های ما را تایید کند.  (پائولو فریر)

 

هر يك از سازمان ها با توجه به اهميت آموزش تلاش مي كنند فرصت هايي را براي رشد و بالندگي اعضاي خود به وجود آورند. پيشرفت و تحولات سريع علم وتكنولوژي همراه با تحولات وسيع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايجاب مي كند كه نيروي انساني شاغل در سازمان ها  به عنوان مهمترين عامل توسعه يك سازمان، به منظور همگامي و همراهي با تحولات مذكور، اكتفاي چنداني به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خود ننمايند و با استفاده از فرصت ها و شركت در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصري فعال و موثر در جهت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند.

 

عناوین تعدادی از کارگاه های آموزشی شرکت تعالی سازان به شرح زیر می باشد: (جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سرفصل ها و سایر موارد با ما تماس بگیرید.)

 • آشنایی با مدیریت استراتژیک و رویکرد های امروزی
 • آشنایی با کارت امتیازی متوازن و کارکردها
 • معرفی مدل کسب و کار
 • مدیریت دانش و ابزارها
 • آموزش چرخه فروش

در حوزه ی  منابع انسانی:

 • انگیزش و تعهد سازمانی
 • رویکردهای نوین جذب و توسعه منابع انسانی
 • توسعه رهبری
 • مدیریت وقایع روزانهDOB

در حوزه ی رفتار سازمانی

  • رفتار سازمانی برای سرپرستان و مدیران
 • رفتار سازمانی برای کارکنان
 • ارتباطات متوازن، تدبیر خشم و تعارض در سازمان
 • شناخت تیپ های شخصیتی بر مبنایMBTI
 • شناخت ترجیحات فکری افراد با مدل  HBDI (افزایش مهارت های ارتباطی برای فروشندگان، کارکنان و ..)

 

 

ویژگی های کارگاه های آموزشی شرکت مشاوران تعالی سازان

 • بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی مبتنی بر یادگیری فعال شامل (کارتیمی، بازی‌های مدیریتی، تئاتر تصویری، مطالعات موردی و…)
 • بهره گیری از کادر متخصص در برگزاری دوره‌ها
 •  ارائه تکنیک ها و راهکارهای عملی برای حل مسائل بجای پرداختن به تئوری ها