MK2200L رله

رله حفاظتی

رله حفاظتی پرایمری ، رله حفاظتی ثانویه رله حفاظتی اصولا به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی و یا کمیت فیزیکی …

۰۱
مرداد