این کارگاه در تاریخ 8 شهریور ماه در محل شرکت با حضور 35 نفر از مدیران سازمان برگزار گردید.

در این جلسه بیانیه ماموریت قبلی تام بدون تغییر به اتفاق آرا مجددا انتخاب شد. و در خصوص بیانیه ی چشم‌انداز و ارزش های سازمانی بحث و توافق نظر حاصل شد.
مشارکت عالی مدیران این سازمان قابل تقدیر و ستودنی است و قطعا گام بسیار موثری در راستای تحقق اهداف تعیین شده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.