فروش مقره فشارقوی

  • فروش انواع اتکایی ، هوایی ، عبوری 20KV . 33KV

بر حسب کاربرد این نوع وسیله ، مقره ها را به سه دسته تقسیم می کنند :

1. خطوط هوایی : برای عایق کردن هادی ها نسبت به پایه (دکل) و نسبت به یکدیگر و نگهداری هادی ها بر روی پایه ها از این نوع استفاده می شود.

2.  اتکایی : برای عایق کاری باس بارها در پست ها و تابلوها نسبت به زمین و نگهداری آن ها از این نوع  استفاده می شود.

3. عبوری یا بوشینگ ها : از این نوع برای عبور باس بارها از دیواره ها یا ورود به تجهیزات استفاده می شود. همچنین برای ایزوله کردن خطوط یا باس بارها نسبت دیوارها یا بدنه تجهیزات هم به کار می رود.

اکنون به توضیح تک تک آنها خواهیم پرداخت . البته درصد بسیار زیادی از آنها مورد استفاده از نوع خطوط هوایی می باشد.

عایق الکتریکی یا نارسانا، ماده‌ای است که به میدان الکتریکی پاسخ نمی‌دهد و کاملاً در برابر جریان بارهای الکتریکی مقاومت می‌کند.

این مقرهها از جنس پلاستیک و از ترکیبات شیمیائی اتیلن، پروپیلن و رزین می‌باشد. مزیت این مقره‌ها در دفع خوب آب می‌باشد زیرا پلاستیک این مزیت را دارد که قطرات آب روی سطح آن جاری نمی‌شود تا با قطرات دیگر ترکیب شده مسیری را برای هدایت قوس فراهم کند. در صورتی که در مقره‌های چینی و شیشه‌ای آب به راحتی روی سطح آن جاری می‌شود

  • فروش انواع مقره های سکسیونر (سکسونرهای ایرانی و خارجی)
  • مقره سکسیونر پارس سوئیچ
  • مقره سکسیونر ایران سوئیچ
  • مقره اتکایی بیست کیلوولت
  • مقره اتکایی 33 کیلوولت
  • مقره سکسیونر زیمنس
  • مقره سکسیونر ABB

مقره اتکایی زیمنس 20 کیلوولت        مقره بوش دار سکسیونر ایران سوئیچ  

 

برچسب ها , , , , , ,