سکسیونر ساده پارس سوئیچ 24 کیلوولت

سکسیونر ساده پارس سوئیچ جهت قطع سیستمهایی می باشد که بدون جریان هستند. به عبارت دیگر  قطعات و وسایلی را که فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا می سازد. به کمک سکسیونر ساده جریانهای کاپاسیتیو مقره ها، شینه ها و … از مدار خارج میشوند 

سکسیونر پارس سوئیچ تیغه ای مدل SL6-SP جهت نصب در پشت دژنکتور در تابلو فشارقوی بیست کیلوولت

مشخصات فنی سكسیونر غیر قابل قطع پارس سوئیچ

ولتاژ نامی 24KV                                        vn

جریان نامی 630A                                        In

جریان اتصال كوتاه ضربه ای 20KA             Is

تیغه ای داخل تابلویی مدل                 SL6-SP

فروش سکسیونر پارس با کلیه به همراه دسته قطع وصل ، رابط متحرک دسته ، رابط ثابت دسته 

سکسسونر ساده پارس

                          جهت دانلود کاتالوگ سکسیونر ساده پارس سوئیچ کلیک کنید .

خرید-سکسیونر-ساده-پارس-سوئیچ     جهت خرید سکسیونر ساده  کلیک کنید .

برچسب ها , , , , ,