شركت مهندسي مشاوران تعالي سازان(BECG) ، با توجه به ماموریت خود در زمینه توسعه و تسهيم تجارب مديريتي و طبق تصمیم جمعی با شما مدیران محترم برای برگزاری جلسات فصلی، دومین جلسه از سری جلسات تجربیات مدیریتی (با عنوان تجربه بی‌واسطه از کار با مدیران موفق جهانی) را با حضور حسین عراقی یکی از مدیران ارشد شرکت (BCG (Boston Consulting Group برگزار می‌نماید.